Ve druhé polovině února proběhlo elektronické hlasování ve volbách do výboru JČMF, pobočného spolku Zlín. Z celkem 32 členů pobočky odevzdalo svůj hlas 24 členů. Účast tedy byla 75 %.

Pro úspěšné zvolení bylo nutné získat nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, tedy alespoň 13 hlasů.

Volby skončily s následujícím výsledkem:

Jméno kandidátaPočet hlasůVýsledek
Ing. Michal Heczko22zvolen do výboru
Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.19zvolen do výboru
Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.18zvolena do výboru
RNDr. Eva Pomykalová18zvolena do výboru
RNDr. Josef Horáček16zvolen do výboru
Mgr. Jan Skopal16zvolen do výboru
Radim Scholly3nezvolen do výboru

První setkání nově zvoleného výboru se uskuteční v úterý 29. 3. 2022 od 16:00 online prostřednictvím MS Teams

Výsledky voleb do výboru pobočného spolku na období 2022 – 2026

Post navigation