Ústředí

JČMF
Žitná 25
117 10 Praha 1
tel.: +420 222 211 100
tel.: +420 222 090 709
tel.: +420 222 090 708
http://jcmf.cz

 

Pobočka Zlín

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Zlín

IČ: 05193834

Předseda pobočky

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

E-mail: sedlacek@jcmf-zlin.cz
Telefon:  +420 576 035 006

Ústav matematiky
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

 

Tajemník

Ing. Michal Heczko

E-mail: heczko@jcmf-zlin.cz