Mgr. Lubomír Sedláček, PhD.
Předseda pobočky
UM FAI UTB ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05, Zlín
E-mail: sedlacek@jcmf-zlin.cz

RNDr. Eva Pomykalová
Místopředsedkyně pobočky
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, 760 01, Zlín
Telefon: 577 585 414
E-mail: pomykalova@gymzl.cz

Ing. Michal Heczko
Tajemník
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
Telefon: 577 007 459
E-mail: heczko@jcmf-zlin.cz

RNDr. Josef Horáček
Hospodář
Sophics, spol. s r.o., U Zimního stadionu 2086, 760 01 Zlín
E-mail: josef.horacek@sophics.cz

RNDr. Jan Chudárek
Člen výboru
Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, 760 01 Zlín
Telefon: 577 585 111
E-mail: chudarek@gymzl.cz

Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D
Člen výboru
UM FAI UTB ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511, 760 05, Zlín
E-mail: patikova@utb.cz