Jak se stát členem?

Přihlášku do JČMF lze podat písemně, a to buď elektronicky, nebo tradičně vyplněním členské karty, kterou lze vyžádat na adrese:
JČMF
Žitná 25
117 10 Praha 1
e-mail: jcmf@jcmf.cz
tel.: +420 222 211 154
tel.: +420 222 090 709
tel.: +420 222 090 708 (sekr.)

Členské příspěvky

Výše členských příspěvků pro rok 2015 činí:

 • Základní příspěvky JČMF: 350 Kč,
 • Snížené příspěvky JČMF: 175 Kč – pro studenty do 28 let, důchodce a osoby na mateřské a rodičovské dovolené.

Snížené příspěvky pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené se přiznávají na dobu 3 let.

JČMF velmi uvítá vaši podporu formou dobrovolného zýšení členských příspěvků. Horní mez příspěvků není omezena, záleží jen na vaší dobré vůli a finančních možnostech. Doporučená roční výše příspěvků JČMF je 600 Kč. Při zaplacení příspěvku alespoň v této výši získáte nárok na bezplatný odběr časopisu PMFA.

Mimoto se lze přihlásit do těchto sekcí (do žádné, do jedné, do více než jedné):

 • Česká matematická společnost (ČMS): 80 Kč v základní výši, 40 Kč ve snížené.
 • Společnost učitelů matematiky (SUMA): 100 Kč v základní výši, 50 Kč ve snížené.
 • Česká fyzikální společnost (ČFS) : 200 Kč v základní výši, 100 Kč ve snížené
 • Fyzikální pedagogická společnost (FPS): 50 Kč

Časopisy

Jako členové JČMF si současně můžete předplatit některé z časopisů, na jejichž vydávání má Jednota podíl:

 • Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
 • Matematika-Fyzika-Informatika
 • Učitel matematiky
 • Rozhledy matematicko fyzikální
 • Školská fyzika
 • Československý časopis pro fyziku

Převzato ze stránek http://www.jcmf.cz/member.html.