Jednota českých matematiků a fyziků je jednou z významných společenských, ale i odborných organizací, která sdružuje zájemce o matematiku a fyziku všech věkových kategorií. Jde o společnost, která má bohatou historii a tradici.

V roce 1946 přední vědci, matematici a fyzici zejména z vysokých škol, začali cíleně po celém území československé republiky obnovovat činnost „Jednoty československých matematiků a fyziků“. Ve Zlíně odbornou veřejnost k obnově činnosti „Jednoty“ vyzval uznávaný matematik prof. Dr. Bohumil Bydžovský. Prvním předsedou pobočky „Jednoty československých matematiků a fyziků “ ve Zlíně byl zvolen prof. Otto Berka, matematik a geometr zlínského gymnázia, ve druhém volebním období „Jednotě“ předsedal prof. L. Vašek, vedoucí kabinetu fyziky Pedagogického institutu ve Zlíně.

Od roku 1970 zaštítila činnost této pobočky technologická fakulta VUT za předsednictví doc. RNDr. L. Nováka, CSc. Po rozdělení československé republiky na republiku českou a slovenskou se také „Jednota“ rozdělila na národní organizace.

Současně „Jednota českých matematiků a fyziků“ ve Zlíně zajišťuje na úrovni krajské organizace matematickou a fyzikální olympiádu, pečuje o mladé talenty, organizuje odborné přednášky pro veřejnost, spolupracuje v oblasti pedagogického výzkumu, je spolupořadatelem tuzemských i mezinárodních konferencí a organizuje doučování v matematice a fyzice k přijímacím zkouškám na střední a vysokou školu atd.

Při současném počtu okolo 40 členů v pobočce je rozsah této činnosti velký a naše zlínská organizace by uvítala mezi svými členy další zájemce o tuto zajímavou a celospolečensky prospěšnou práci.

9. 11. 2008 zemřel náhle dlouholetý předseda pobočky, kolega doc. RNDr. Ludvík Novák, CSc. Tato neočekávaná událost na určitou dobu utlumila činnost pobočky. Teprve v červnu 2009 na Valné hromadě členů pobočky byl na jeho místo zvolen Lubomír Sedláček, odborný asistent Ústavu matematiky Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně.

Po volbách v dubnu 2022 dochází ke změně vedení pobočného spolku. Předsedou se stává Ing. Michal Heczko, MBA, který působí jako učitel matematiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně, kromě toho působí jako předseda metodického kabinetu matematiky ve Zlínském kraji a člen národního kabinetu matematiky v rámci projektu SYPO Národního pedagogického institutu ČR. Místopředsedkyní pobočky se stává doc. Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. z FAI UTB ve Zlíně.

V současné době má pobočný spolek 32 členů a po mírném útlumu činnosti v době pandemie Covid-19 chystá další rozvoj.