Jednota českých matematiků a fyziků je jednou z významných společenských, ale i odborných organizací, která sdružuje zájemce o matematiku a fyziku všech věkových kategorií. Jde o společnost, která má bohatou historii a tradici.

V roce 1946 přední vědci, matematici a fyzici zejména z vysokých škol, začali cíleně po celém území československé republiky obnovovat činnost „Jednoty československých matematiků a fyziků“. Ve Zlíně odbornou veřejnost k obnově činnosti „Jednoty“ vyzval uznávaný matematik prof. Dr. Bohumil Bydžovský. Prvním předsedou pobočky „Jednoty československých matematiků a fyziků “ ve Zlíně byl zvolen prof. Otto Berka, matematik a geometr zlínského gymnázia, ve druhém volebním období „Jednotě“ předsedal prof. L. Vašek, vedoucí kabinetu fyziky Pedagogického institutu ve Zlíně.

Od roku 1970 zaštítila činnost této pobočky technologická fakulta VUT za předsednictví doc. RNDr. L. Nováka, CSc. Po rozdělení československé republiky na republiku českou a slovenskou se také „Jednota“ rozdělila na národní organizace.

Současně „Jednota českých matematiků a fyziků“ ve Zlíně zajišťuje na úrovni krajské organizace matematickou a fyzikální olympiádu, pečuje o mladé talenty, organizuje odborné přednášky pro veřejnost, spolupracuje v oblasti pedagogického výzkumu, je spolupořadatelem tuzemských i mezinárodních konferencí a organizuje doučování v matematice a fyzice k přijímacím zkouškám na střední a vysokou školu atd.

Při současném počtu okolo 40 členů v pobočce je rozsah této činnosti velký a naše zlínská organizace by uvítala mezi svými členy další zájemce o tuto zajímavou a celospolečensky prospěšnou práci.

9. 11. 2008 zemřel náhle dlouholetý předseda pobočky, kolega doc. RNDr. Ludvík
Novák, CSc. Tato neočekávaná událost na určitou dobu utlumila činnost pobočky.
Teprve v červnu 2009 na Valné hromadě členů pobočky byl na jeho místo zvolen Lubomír
Sedláček, odborný asistent Ústavu matematiky Fakulty aplikované informatiky
UTB ve Zlíně.