V letošním roce se Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Zlín opět podílí na organizaci seminářů pro řešitele matematické a fyzikální olympiády. Po předchozích ročnících, které byly zkomplikovány pandemií COVID-19, by v letošním roce měly semináře proběhnout opět prezenčně.

Semináře pro řešitele matematické olympiády budou pořádány na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť v následujících termínech:

  • Kategorie A: středa 19. 10. 2022 od 9 hodin (lektor RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.)
  • Kategorie B: pátek 25. 11. 2022 od 9 hodin (lektorka doc. Mgr. Zuzana Pátiková, Ph.D.)
  • Kategorie C: pátek 25. 11. 2022 od 9 hodin (lektorka Mgr. Šárka Černíčková)

Semináře pro řešitele matematické olympiády pořádá krajský výbor matematické olympiády ve spolupráci s JČMF Zlín. Pokyny k přihlašování obdrží školy e-mailem v nejbližších dnech a najdete je také na webu pořádající školy www.gymzl.cz.

Semináře pro řešitele matematické olympiády

Post navigation