V letošním roce končí volební období současného výboru JČMF, pobočného spolku Zlín a je třeba zvolit výbor nový, který bude pracovat v letech 2022 až 2026. Volba nového výboru proběhne elektronicky v termínu od 21. 2. 2022 do 27. 2. 2022.

Volby budou spuštěny 21. 2. 2022 na adrese https://jcmfzlin.electionrunner.com

Uživatelské jméno je e-mailová adresa, na kterou jste obdrželi e-mail s informací o volbách.

Heslo je vaše členské číslo v JČMF.

Pokud při přihlašování narazíte na technický problém nebo neznáte své členské číslo, napište mi prosím na heczko@jcmf-zlin.cz a problém vyřešíme.

Na konci této zprávy najdete seznam navrhovaných členů výboru pobočného spolku Zlín. Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí.

Kandidátní listina

Ing. Michal Heczko

Učitel matematiky a informatiky na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Člen JČMF a SUMA od roku 2015. Od roku 2016 tajemník pobočného spolku Zlín. Kromě činnosti v JČMF působí také jako předseda oblastního kabinetu „Matematika a její aplikace“ projektu SYPO.

RNDr. Josef Horáček

Původně odborný asistent Ústavu matematiky Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nyní majitel softwarové firmy SOPHICS, spol. s r. o. Člen JČMF od roku 1982 a od téhož roku hospodář pobočného spolku Zlín.

Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.

Odborná asistentka na Ústavu Matematiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Členka JČMF od roku 2011. Od roku 2017 členka výboru pobočného spolku Zlín

RNDr. Eva Pomykalová

Učitelka matematiky a deskriptivní geometrie na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť. Autorka řady učebnic matematiky a deskriptivní geometrie pro gymnázia. Od roku 1996 krajský důvěrník mezinárodní matematické soutěže Klokan a organizátorka korespondenční soutěže Matík pro žáky pátých tříd okresu Zlín. Členka JČMF od roku 1970 a SUMA od roku 2000. Od roku 2010 místopředsedkyně pobočného spolku Zlín. Kromě činnosti v JČMF působí také jako předseda krajského kabinetu „Matematika a její aplikace“ projektu SYPO.

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.

Odborný asistent Ústavu matematiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Člen JČMF a SUMA od roku 2006. Od roku 2008 předseda pobočného spolku Zlín.

Radim Scholly

Invalidní důchodce, který dříve působil v oblasti elektrotechniky. Člen JČMF od roku 2021

Mgr. Jan Skopal

Učitel matematiky, fyziky a chemie na ZŠ Fryšták. Dříve působil také jako ředitel ZŠ při zastupitelském úřadu v Tripoli. Člen JČMF od roku 2020.

Volby výboru na období 2022 – 2026

Post navigation