Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Zlín si Vás dovoluje pozvat na přednášku „ Dull, dizzy or dead: mathematical models of alcohol consumption“, kterou přednese Prof. Yuriy Rogovchenko ve čtvrtek dne 19. dubna 2018 od 15.00 hodin 
v přednáškovém sále 51-107 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511.
Po skončení přednášky bude následovat krátká schůze JČMF, pobočného spolku Zlín.

Pozvánka na přednášku

Prof. Yuriy Rogovchenko: Dull, dizzy or dead: mathematical models of alcohol consumption

Post navigation