V říjnu a v listopadu se budou konat na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť semináře pro řešitele matematické olympiády středních škol. V tomto článku najdete jejich termíny a možnost přihlášení na tyto semináře.

Seminář pro řešitele kategorie A
Středa 10. 10. 2018 od 9:15 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, učebna 4120, lektor RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Seminář pro řešitele kategorie B
Pátek 23. 11. 2018 od 9:15 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, učebna 4120, lektorka Mgr. Zuzana Pátiková, Ph.D.

Seminář pro řešitele kategorie C
Pátek 23. 11. 2018 od 9:15 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, učebna 4121, lektorka Mgr. Šárka Černíčková.

Přihlásit na seminář se můžete pomocí registračního formuláře, který najdete na webu Gymnázia Zlín.

Další informace k matematické olympiádě najdete na webu http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-stredni-skoly.

Semináře pro řešitele matematické olympiády pro SŠ

Post navigation