Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letošním roce končí volební období současného výboru JČMF, pobočného spolku Zlín a je třeba zvolit výbor nový, který bude pracovat v letech 2018 až 2022. Volba nového výboru proběhne elektronicky v první polovině dubna. Váš elektronický hlasovací lístek a pokyny pro hlasování obdržíte do své e-mailové schránky.

Pokud zprávu neobdržíte do 31. 3. 2018, je možné, že nemáte ve svém členském profilu nastavenou správnou e-mailovou adresu. Napište mi prosím na heczko@gjszlin.cz, problém vyřešíme.

Na níže uvedeném odkazu najdete seznam navrhovaných členů výboru pobočného spolku Zlín. Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí.

Informace k volbám a kandidátní listina

Volby výboru na období 2018 – 2022

Post navigation