Na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne 5. 4. 2017 pořádala  zlínská pobočka JČMF přednášku doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. na téma „Různé přístupy k pravděpodobnosti“. Doc. Fischerovi děkujeme za zajímavou přednášku, která účastníky seznámila s objektivním a subjektivním přístupem k pravděpodobnosti a přinášíme menší fotogalerii z této akce.

FOTO: Přednáška doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. na téma „Různé přístupy k pravděpodobnosti“.

Post navigation