Dne 25. října 2017 se ve Velkém kongresovém sále Interhotelu Moskva Zlín uskuteční „Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje“.

Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 17. 10. 2017 na e-mail: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz. Účast na akci je bezplatná. Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.

Program konference najdete v přiloženém souboru PDF.

Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje

Post navigation