Vážení přátelé,
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Zlín si Vás dovoluje pozvat na přednášku „VÝZNAMNÉ GEOMETRICKÉ NEROVNOSTI“, kterou přednese RNDr. Jaroslav ŠVRČEK, CSc. ve čtvrtek dne 14. dubna 2016 od 14.30 hodin v zasedací místnosti 51/606 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511.
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Po přednášce bude následovat velmi důležitá členská schůze pobočky. Je třeba odsouhlasit změnu názvu pobočky Zlín v intencích nové právní úpravy spolků dle nového občanského zákoníku. Z tohoto důvodu vás žádáme o maximální účast, abychom byli usnášeníschopni.
Svou účast mi prosím potvrďte na e-mailovou adresu lsedlacek@fai.utb.cz.
S pozdravem Lubomír Sedláček

http://www.jcmf-zlin.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pozvánka.pdf

Pozvánka na členskou schůzi pobočky a přednášku „VÝZNAMNÉ GEOMETRICKÉ NEROVNOSTI“

Post navigation