Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Zlín si Vás dovoluje pozvat na přednášku „ Posloupnosti a řady na střední škole“, kterou přednese doc. RNDr. Emil Calda, CSc.

Přednáška se bude konat ve středu dne 25. listopadu 2015 od 13.00 hodin v zasedací místnosti 51-606 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511.
Svoji účast prosím potvrďte na adresu lsedlacek@fai.utb.cz.

Zobrazit pozvánku ve formátu PDF.

Pozvánka na přednášku „Posloupnosti a řady na střední škole“

Post navigation