Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Zlín si Vás dovoluje pozvat na přednášku „Absolutní hodnota ve středoškolské matematice“, kterou přednese RNDr. Josef Kubát v úterý 6. prosince 2016 od 13.00 hodin v zasedací místnosti 51-606 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511


Anotace přednášky
Během přednášky budou posluchači seznámeni se známými i méně známými příklady, které se týkají výuky absolutní hodnoty nejen na střední škole. Autor má připravenu sbírku 222 příkladů na dané téma s rostoucí náročností. Příklady tematicky pokrývají širokou oblast matematiky. Každý posluchač obdrží v rámci přednášky studijní materiál.
Přednáška je určena nejen vyučujícím matematiky středních škol.

 

Pozvánka ve formátu PDF

Pozvánka na přednášku „Absolutní hodnota ve středoškolské matematice“

Post navigation