Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Zlín si Vás dovoluje pozvat na přednášku Fuzzy množiny a fuzzy uspořádání, kterou přednese Ing. Pavel Martinek, Ph.D.

Přednáška se bude konat v pondělí 5. října 2015 od 15:00 v přednáškovém sále 107/51 v budově Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na adrese Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín.

Fuzzy množiny a fuzzy uspořádání

Post navigation