V říjnu a v listopadu 2019 se opět budou konat na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť tradiční semináře pro řešitele matematické olympiády středních škol. V tomto článku najdete jejich termíny a možnost přihlášení na tyto semináře.

Seminář pro řešitele kategorie A
Středa 9. 10. 2019 od 9:15 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, učebna 4120, lektor RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Seminář pro řešitele kategorie B
Pátek 15. 11. 2019 od 9:15 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, učebna 4117, lektorka Mgr. Zuzana Pátiková, Ph.D.

Seminář pro řešitele kategorie C
Pátek 15. 11. 2019 od 9:15 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, učebna 4118, lektorka Mgr. Šárka Černíčková.

Přihlásit na seminář se můžete pomocí registračního formuláře, který najdete na webu Gymnázia Zlín.

Další informace k matematické olympiádě najdete na webu http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-stredni-skoly.

Semináře pro řešitele matematické olympiády pro SŠ proběhnou i na podzim 2019

Post navigation