Zlínská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Gymnáziem a Jazykovou školou Zlín pořádala v úterý 23. 10. 2018 seminář pro řešitele fyzikální olympiády – kategorie A, tj. fyzikální olympiády pro žáky 4. ročníku středních škol.


Ve studovně gymnázia se sešli zájemci o fyziku z celého Zlínského kraje, kde se, pod vedením lektora Doc. RNDr. Petra Ponížila, Ph.D., seznámili s tématy letošního ročníku FO a prošli si také jednotlivé příklady, které jim pomohou při jejím řešení.

Pro zájemce o fyzikální olympiádu z nižších ročníků připravujeme v dohledné době další semináře – pro kategorie B, C a D. Informace o termínu konání těchto seminářů a přihlášku na ně najdete již brzy na webu zlínské pobočky JČMF.

Děkujeme všem zájemcům za účast na této přednášce. Velké poděkování patří také Doc. RNDr. Petrovi Ponížilovi, Ph.D., který se ujal vedení tohoto semináře.

Na GJŠ Zlín proběhl seminář pro řešitele fyzikální olympiády – kategorie A

Post navigation